PlasTec

Uw specialist in standaard en custom extrusie van kunststofprofielen

Milieu

Het grote nadeel in de recyclage van plastics na gebruik is hun collectieve aanwezigheid onder een sterk verdunde en gecontamineerde gedaante. Om hieraan een oplossing te geven zijn verscheidene ophalingen georganiseerd en sorteercentra in het leven geroepen. Het bekomen materiaal op deze wijze is van een meer uniforme wijze en kan gemakkelijker worden hergebruikt in de meest diverse toepassingen.

Wij nemen het voortouw

Om onze producten duurzamer te maken zijn de kunststofproducenten een uitgebreid programma van research gestart en hebben het de nodige financiële ondersteuning gegeven. We noemen het Vinyl 2010. Deze "Vrijwillige Verbintenis" is eigen aan de PVC-industrie en tevens baanbrekend. Het omarmt de hele levenscyclus van PVC, vanaf zijn productie tot het afvalmanagement en de recycling. Onze conformiteit met de doelstellingen en onze vooruitgang daarbij worden nagezien door onafhankelijke auditeurs.

Wie is Vinyl 2010?

Vinyl 2010 staat voor de 530.000 medewerkers, die in meer dan 21.000 bedrijven in gans Europa de vele PVC-producten maken die de kwaliteit van ons dagelijks leven altijd weer verhogen.